BESKYDY - Pustevny - Penc

BESKYDY

Hotel Maměnka. Hospodine, pomiluj ny!

10. století

Hospodine, pomiluj ny!
Jezukriste, pomiluj ny!
Ty, spase všeho mira,
spasiž ny i uslyšiž,
Hospodine, hlasy našě!
Daj nám všěm, Hospodine,
žizn a mír v zemi!
Krleš! Krleš! Krleš!

VYSVĚTLIVKY:

pomiluj ny = smiluj se nad námi
spase = spasiteli
mira = světa
spasiž ny i uslyšiž = spas nás a vyslyš
žizn = dostatek
mír = pokoj, mír
Krleš = Kyrie eleison (Pane, smiluj se)

mountainsbeskydy hillsdušan jurkovičnorth moraviaczech republic